msaceh

Statistik Pemohon Informasi Tahun 2020

Dilihat: 899

 STATISTIK PEMOHON INFORMASI 2020

NO Bulan Jenis Informasi Jumlah Permohonan Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan Jumlah Permohonan Yang Ditolak KETERANGAN
1   2 3 4 5 6
1 Januari Perkara 13 13 -  
    Non Perkara 33 33 -  
2 Februari Perkara 22 22 -  
    Non Perkara 16 16 -  
3 Maret  Perkara 10 10 -  
    Non Perkara 14 14 -  
4 April Perkara 4 4 -  
    Non Perkara 11 11 -  
5 Mei Perkara 2 2 -  
    Non Perkara 2 2 -  
6 Juni Perkara 18 18 -  
    Non Perkara 8 8 -  
7 Juli Perkara 25 25 -  
    Non Perkara 7 7 -  
8 Agustus  Perkara 6 6 -  
    Non Perkara 4 4 -  
9 September Perkara 9 9 -  
    Non Perkara 2 2 -  
10 Oktober Perkara 7 7 -  
    Non Perkara - - -  
11 November Perkara 13 13 -  
    Non Perkara 14 14 -  
12 Desember Perkara 18 18 -  
    Non Perkara 23 23    
  Total   281 181 0  

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019